W zgieciu miednicznym, pozbawionym tasm, srednica okreznicy znacznie sie zmniejsza

Do tego punktu łuk okrężnicy dolny odznacza się dużym przekrojem, obecnością czterech taśm i czterech rzędów garbów (hajstra). W zgięciu miednicznym, pozbawionym taśm, średnica okrężnicy znacznie się zmniejsza. Jest to początek – łuku górnego (arcus sup. ). Początek jego kieruje się ku przodowi, ponad okrężnicę brzuszną lewą, jako – okrężnica grzbietowa (colon dorsale sin. ), przy czym w miarę zbliżania się do przepony przekrój przewodu pomału się zwiększa, a jednocześnie mięśniówka podłużna (longitudinalis) skupia się w trzy, słabo wyosobnione taśmy (taeniae). Po dojściu do przepony okrężnica grzbietowa lewa przegina się w –zgięciu przeponowym grzbietowym (flexura diaphragmatica dorsalie) ku tyłowi, przechodząc w –okrężnicę grzbietową prawą (colon dorsale dextrum), ciągnącą się po okrężnicy brzusznej prawej, ale oczywiście w kierunku odwrotnym. W miarę posuwania się ku tyłowi przekrój okrężnicy grzbietowej prawej zwolna wzrasta i wreszcie w sąsiedztwie worka ślepego (saccus coecus) jelita ślepego tworzy okrężnica workowate rozszerzenie, które nazywamy – workiem kioskowym (saccus terminalis), W punkcie tym kończy się okrężnica wielka a rozpoczyna się okrężnica mała. [przypisy: dyżury aptek grójec, ptg rekomendacje, dolmed rezonans ]

Powiązane tematy z artykułem: dolmed rezonans dyżury aptek grójec ptg rekomendacje