W miejscu polaczenia jelita slepego z okreznica wstepujaca widnieje szpara

Rozróżniamy w niej część początkową – jelito ślepe (coecum. ), kończące się z jednej strony odcinkiem niedorozwiniętym, zwanym –wyrostkiem robaczkowym (proc. przechodzące w – okrężnice wstępującą wbrew pozorom i ogólnemu mniemaniu, me jest narządem całkowicie zbytecznym. Otóż już E. Muthman (1913) znalazł, że na końcu jelita ślepego znajduje się u większości ssaków duże skupienie tkanki chłonnej, które nazwano – migdałkiem jelita ślepego (tonsiila coecalis). Jest rzeczą wielce prawdopodobną, że wyrostek robaczkowy jest właśnie tym odcinkiem jelita ślepego, który zawiera ów migdałek i że przerost wyrostka jest pewnego rodzaju samoobroną przeciwko przenikaniu do jego wnętrza ciał obcych. W miejscu połączenia jelita ślepego z okrężnicą wstępującą widnieje szpara. Ujście biodrowo-okrężnicze (ostium. ileo-colicum), opatrzone dwuwargową – zastawką biodrowo-okrężniczą ( v alvula ileo-colica Bauhini). Jak z samej nazwy wynika, ujście biodrowo-okrężnicze stanowi właściwe połączenie jelita cienkiego z okrężnicą. Wspomniana zastawka, ograniczająca ujście, uniemożliwia powrót miazgi pokarmowej ż okrężnicy do jelita cienkiego. Od dołu biodrowego prawego, w którym jest umieszczone jelito ślepe, okrężnica wstępująca wspina się wzwyż aż pod wątrobę, gdzie w – zgięciu okrężniczym prawym (flexura coli dextra) gwałtownie zawraca w lewo, przechodząc w okrężnicę poprzeczną (colon transversum). [więcej w: szpital pszczyna lekarze, kazam 5 allegro, dolmed rezonans ]

Powiązane tematy z artykułem: dolmed rezonans kazam 5 allegro szpital pszczyna lekarze