Tetnica unaczyniajaca jelito cienkie jest wielka

Tętnicą unaczyniającą jelito cienkie jest wielka – t. krezkowa przednia (a. mesenterica ant. ). Motoryka jelitowa. Przed motoryką jelita cienkiego stoją dwa podstawowe zadania. Po pierwsze, chodzi o możliwie dokładne przemieszanie miazgi pokarmowej z sokami trawiennymi oraz zetknięcie strawionego pokarmu ze ścianą chłonną jelita (kosmki l). Drugim zadaniem jest przesuwanie miazgi pokarmowej doodbytowo z odpowiednią szybkością. Obydwa te zadania spełnia – mięśniówka {muscularis}, przy czym jej – warstwa podłużna (longitudinalis) skraca dany odcinek jelita, co wywołuje powiększenie światła jego przekroju, warstwa zaś wewnętrzna – okrężna (circularis) przewęża światło jelita, co w pewnym stopniu prowadzi do jego wydłużenia. W ten sposób w obrębie ściany jelita istnieją dwa układy mięśniowe przeciwnicze, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich antagonizm jest uzgodniony: i musi być uważany za swoistą współpracę. [więcej w: kominiarka gang albanii allegro, kominiarka gang albanii allegro Wrocław, września dyżury aptek ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek grójec kominiarka gang albanii allegro września dyżury aptek