sluzówka

Ścianę pęcherzyka tworzą: – błona surowicza (serosa), – mięśniówka gładka (muscularis ) i wreszcie – śluzówka(rnucosa) o jednowarstwowym nabłonku walcowatym. Jakkolwiek pęcherzyk żółciowy jest przede wszystkim zbiornikiem zagęszczającym żółć, to jednak jest rzeczą nieomal ustaloną, że odgrywa on również i pewną rolę wydzielniczą. Jak zaznaczyłem powyżej, Koniowate wiele innych ssaków są zupełnie pozbawione omawianego pęcherzyka. Wątroba jest unaczyniona dwojako, podobnie jak płuca . F. Jelito cienkie (intestinuni tenue). Od dawna przyjęto podział anatomiczny jelita cienkiego na dwa odcinki: – jelito czcze (jejunum. ), rozpoczynające się u zagięcia dwunastniczo-czczego (flexura duodeno-fejunalie), i jelito biodrowe (ileum. ), kończące się przy początku okrężnicy. Jak z powyższego określenia wynika, granica wzajemna obu odcinków jest nieuchwytna i wreszcie sam podział jest sprawą raczej tradycji, aniżeli istotnej potrzeby. [więcej w: wymienniki węglowodanowe kalkulator, kwasy bha, kominiarka gang albanii allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: kominiarka gang albanii allegro kwasy bha wymienniki węglowodanowe kalkulator