Rola zachylka zatokowego przedniego na tym sie nie konczy

Rola zachyłka zatokowego przedniego na tym się nie kończy. Nabłonek dna jego gwałtownie się rozrasta, tworząc miąższ wątroby, wciskający się między obydwie blaszki krezki żołądkowej brzusznej (mesogastrium verurale) oraz w przegrodę poprzeczną (septllm transrersum. Do tej chwili wszystko jest proste, później natomiast rozrastające się pasma komórkowe miąższu pierwotnego wątroby napotykają na swej drodze wielkie naczynia żylne zarodkowe, prowadzące krew z łożyska do zatoki żylnej serca. Tymi żyłami są (p. układ naczyniowy): dwie-żż. pępkowo-krezkowe (11. omphalomesentericae) oraz dwie ż ż. pępkowe (11. umbilicales). Naczynia te, napotkawszy na swej drodze tkankę wątrobną zarodkową, podlegają w niej kapilaryzacji. Krew, opłukawszy beleczki wątrobne, uchodzi do zatoki żylnej serca za pośrednictwem – ż ż. wątrobnych odprowadzających(11. hepaticae revehentes). W dalszych fazach rozwojowych ż. pępkowa prawa ginie, lewa zaś zespala się z końcowymi gałęziami żż. pępkowo-krezkowych. Ostatecznie żż. pępkowo-krezkowe przeksztatcają się w-ż. wlotną (v. portae), z żż. watrobnych odprowadzających powstają- żż. wątrobne (11. hepaticae), uchodzące do świeżo powstałej – ż. czczej tylnej (v. cava post. ) i wreszcie między ż. wrotną i ż. ż. wątrobnymi nawiązuje się bezpośrednia łączność przy pomocy przewodu żylnego (ductus renasus Arantii), umożliwiającego odpływ krwi z łożyska przez lewą ż. pępkową wprost do krwiobiegu ogólnego . [przypisy: asumin forum, gojnik cena, więzadło żylne ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum gojnik cena więzadło żylne