Randomizowana, kontrolowana próba siarczanu magnezu w zapobieganiu mózgowemu porażeniu dziecięcemu ad

Kobiety kwalifikowały się, jeśli były nosicielkami pojedynczych lub bliźniąt w 24 do 31 tygodnia ciąży i były narażone na spontaniczne porody z powodu pęknięcia błon występujących w 22 do 31 tygodnia ciąży lub z powodu zaawansowanego porodu przedwczesnego z rozszerzeniem 4 8 cm i nienaruszone membrany. Były również kwalifikowalne, jeśli przewidywana porcja przedwczesna była przewidywana w ciągu 2 do 24 godzin (np. Z powodu ograniczenia wzrostu płodu). Kobiety nie były uprawnione, jeśli poród został przewidziany w czasie krótszym niż 2 godziny lub jeśli rozszerzenie szyjki macicy przekroczyło 8 cm; w takich przypadkach założono, że interwencja ma niewielkie szanse na uzyskanie efektu10. Dodatkowe kryteria wykluczenia obejmowały przerwanie błon przed 22 tygodniem, niechęć położnika do interwencji na korzyść płodu, poważne anomalie płodu lub śmierć, macierzyństwo nadciśnienie lub stan przedrzucawkowy, matczyne przeciwwskazania do siarczanu magnezu (np. ciężkie zaburzenia płucne) oraz odbiór dożylnego siarczanu magnezu w ciągu ostatnich 12 godzin. Użycie leków tokolitycznych po randomizacji zostało zakazane. Czas trwania ciąży ustalono przy wejściu do badania zgodnie z wcześniej opisanym algorytmem 11, który wykorzystuje datę ostatniej miesiączki (jeśli jest wiarygodna) i wyniki najwcześniejszego dostępnego badania ultrasonograficznego. Badanie zostało zatwierdzone przez komisje przeglądowe każdego ośrodka klinicznego i ośrodka koordynującego dane. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną zgodę przed rejestracją.
Protokół
Kwalifikujące się, wyrażające zgodę kobiety były losowo przydzielane w sposób podwójnie ślepy do otrzymywania dożylnego siarczanu magnezu (dawka nasycająca 6 g podawana w infuzji przez 20 do 30 minut, a następnie wlew podtrzymujący 2 g na godzinę) lub identyczne występujące placebo. Jeżeli poród nie wystąpił po 12 godzinach i nie był już uważany za nieuchronny (np. Jeśli kobieta nie miała regularnych skurczów macicy), wlew przerwano i wznowiono, gdy poród został uznany za nieuchronny (np., Gdy wystąpiły skurcze). Jeśli minęło co najmniej 6 godzin od odstawienia badanego leku, podano kolejną dawkę nasycającą. Ponowne leczenie zostało wstrzymane, jeśli stan przedrzucawkowy lub rzucawka rozwinęły się (w tym przypadku zastosowano otwarty siarczan magnezu w celu profilaktyki napadów), jeśli sądzono, że opóźnienie w dostarczeniu w celu podania ponownego leczenia byłoby szkodliwe dla matki lub płodu, lub jeśli wiek ciążowy osiągnął 34 tygodnie. Przestrzeganie protokołu było monitorowane w każdym miejscu na bieżąco przez centrum koordynujące dane.
Przypisanie grupy przeprowadzono zgodnie z wygenerowaną komputerowo losową sekwencją, 12 z warstwowaniem według centrum klinicznego i, w ciążach bliźniaczych, w tygodniach ciąży (<28 lub .28). Certyfikowane pielęgniarki badawcze zgromadziły informacje na temat cech demograficznych matki, historii medycznej i historii społecznej w momencie włączenia do badania. Pielęgniarki uzyskały również dane na temat wyników noworodków i matek podczas porodu oraz zaplanowanych wizyt kontrolnych, gdy niemowlę osiągnęło wiek 6, 12 i 24 miesięcy (skorygowany o wcześniactwo).
Wyniki badań
Pierwszorzędowym rezultatem było połączenie martwego urodzenia lub śmierci niemowląt w wieku roku lub umiarkowanego lub ciężkiego porażenia mózgowego, ocenianego w wieku 2 lat lub powyżej (z wiekiem skorygowanym o wcześniactwo)
[hasła pokrewne: szpital biała podlaska oddziały, espumisan dla dzieci ulotka, asumin forum ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum espumisan dla dzieci ulotka szpital biała podlaska oddziały