Randomizowana, kontrolowana próba siarczanu magnezu w zapobieganiu mózgowemu porażeniu dziecięcemu ad 5

U trojga dzieci, u których nie przeprowadzono badania po 2 latach, rozpoznano umiarkowane lub ciężkie porażenie mózgowe na podstawie rocznego badania. Wyjściowe cechy kobiet, których płody zostały utracone w wyniku obserwacji, nie różniły się istotnie w obu badanych grupach. Przestrzeganie przydzielonej interwencji było wysokie, a niecałkowite stosowanie siarczanu magnezu w leczeniu tokolitycznym było rzadkie (1,4%) (ryc. 1). Mediana całkowitej dawki badanego leku otrzymywanego przez kobiety w grupie siarczanu magnezu wynosiła 31,5 g (zakres międzykwartylowy, 29,0 do 44,6). Sześćset trzydzieści dziewięć kobiet (28,5%) nie kwalifikowało się do ponownego leczenia. Spośród 1602 kobiet (71,5%), które kwalifikowały się do ponownego leczenia, 947 (59,1%) otrzymywało badany lek w momencie porodu. Najczęstszymi przyczynami, które nie wskazywały na ponowne leczenie, były błędy w pracy i pilne cesarskie cięcie.
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki oceniane podczas dalszych działań. Pierwotny złożony wynik umiarkowanego lub ciężkiego porażenia mózgowego lub zgonu nastąpił w 118 (11,3%) 1041 ciążach, w których matki zostały przydzielone do otrzymywania siarczanu magnezu i 128 (11,7%) z 1095 ciąż, w których matki zostały przydzielone do otrzymują placebo (względne ryzyko, 0,97; 95% CI, 0,77 do 1,23) (tabela 2). Ryzyko porodu niemowlęcia, które później otrzymywało diagnozę umiarkowanego lub ciężkiego porażenia mózgowego, było niższe u kobiet w grupie siarczanu magnezu niż u kobiet w grupie placebo (1,9% vs. 3,5%, ryzyko względne, 0,55, 95% CI 0,32-0,95, P = 0,03), podczas gdy ryzyko poronienia lub śmierci noworodków było nieco większe w grupie siarczanu magnezu niż w grupie placebo (9,5% vs. 8,5%, ryzyko względne, 1,12, 95% CI, 0,85 do 1,47; P = 0,41). Wykluczenie dzieci z głównymi anomaliami wrodzonymi odkrytymi po urodzeniu nieznacznie obniżyło względne ryzyko pierwotnego wyniku złożonego i zmniejszyło względne ryzyko zgonu, ale miało minimalny wpływ na względne ryzyko porażenia mózgowego (tab. 2). Wyniki w skalach Bayleya nie różniły się znacząco między obiema grupami.
Tabela 3. Tabela 3. Uwarunkowane analizy pierwotnego wyniku i jego składników. Porażenie mózgowe rozpoznano u 41 dzieci z 40 z 942 ciąż w grupie siarczanu magnezu (4,2%) oraz u 74 dzieci z 73 z 1002 ciąż w grupie placebo (7,3%, p = 0,004). Odsetek łagodnego, umiarkowanego i ciężkiego porażenia mózgowego (bez diagnoz na rok) wynosił odpowiednio 2,2%, 1,5% i 0,5% w grupie siarczanu magnezu i 3,7%, 2,0% i 1,6%, w grupie placebo (P dla trendu = 0,004). Wyniki analiz stratyfikowanych, w tym ciąż pojedynczych i ciąż bliźniaczych, były zasadniczo zgodne z wynikami analizy pierwotnej (P> 0,05 dla wszystkich porównań z zastosowaniem testu Breslow-Day) (Tabela 3).
Tabela 4. Tabela 4. Matczyne wyniki położnicze i zdarzenia niepożądane potencjalnie przypisywane interwencji badawczej. Tabela 5. Tabela 5. Wybrane wyniki noworodków według grupy leczenia. Wyniki w zbliżeniu były podobne w obu grupach (tab. 4). Zdarzenia niepożądane, takie jak uderzenia gorąca lub pocenie się, występowały częściej w grupie siarczanu magnezu. Odstawienie badanego leku było częstsze w grupie siarczanu magnezu niż w grupie kontrolnej (4,2% vs
[patrz też: wymienniki węglowodanowe kalkulator, oseltamiwir, gojnik cena ]

Powiązane tematy z artykułem: gojnik cena oseltamiwir wymienniki węglowodanowe kalkulator