Pomiedzy dwoma listkami krezki przebiegaja naczynia i nerwy

Napotykając na swej drodze poszczególne narządy ustosunkowuje się ona do nich w sposób dwojaki. Albo okrywa je wyłącznie z jednej tylko strony, a wtedy mamy do czynienia z narządami zewnątrz-otrzewnymi (organa extra-peritonaealia), albo też powleka je ze wszech stron (z wyjątkiem wąskiej przestrzeni], a wówczas są to – narządy wewnątrz otrzewne (organa intraperitonaealia)). Podczas gdy o narządach zewnątrz otrzewnych nic szczególnego nie da się powiedzieć, to sprawa przedstawia się inaczej w stosunku do narządów wewnątrz otrzewnych. W tych przypadkach narząd nie jest przytwierdzony do ścian jamy brzusznej, lecz zwisa swobodnie na mniej lub więcej wydłużonym, dwu listkowym fałdzie otrzewnym , zwanym -krezką (mesenterium ). Rozumie się samo przez się, że w tych warunkach narząd wykazuje swobodę, umożliwiającą ruchy bierne, których zakres jest wprost proporcjonalny do długości krezki. Pomiędzy dwoma listkami krezki przebiegają naczynia i nerwy, udające się do danego narządu. W pewnych okolicznościach krezka ulega nadmiernemu wydłużeniu, w wyniku czego odchyla się na stronę, tworząc coś na kształt worka, komunikującego się wąską szczeliną z jamą otrzewną. Taki właśnie przypadek zachodzi przy tworzeniu się sieci większej (omentuni majus), o czym będzie mowa niżej. [podobne: jelito biodrowe, kazam 5 allegro, września dyżury aptek ]

Powiązane tematy z artykułem: jelito biodrowe kazam 5 allegro września dyżury aptek