Platy czworoboczny i ogoniasty nie wykazuja nic szczególnego

U pozostałych Ungulata u -Carnivora płat lewy ulega charakterystycznemu podziałowi na dwa płaty wtórne: płat lewy boczny (lobus sin. lat. ) i – płat lewy przyśrodkowy (lobus sin, med. ). Zupełnie podobnie płat prawy rozszczepia się na: płat prawy boczny (lobus dexter lat. ) i płat prawy przyśrodkowy (Iobus dexter med. ). Płaty czworoboczny i ogoniasty nie wykazują nic szczególnego. Z wyjątkiem krawędzi górnej i wnęki (porta hepatis ) cala wątroba jest spowita w ściśle przylegającą otrzewnię. Pod otoczką surowiczą (serosa) otrzewnej widnieje cienka – torebka włóknista (capsula fibrosa Glissoni), której tkanka jest bardziej spoista w obrębie wnęki wątrobnej. Stąd towarzyszy ona naczyniom, tworząc skąpą (z wyjątkiem Suidae) tkankę łączną międzyzrazikową. Miąższ wątroby składa się z drobnych (955- 1700 mikr. ), ściśle do siebie przylegających – zrazików(lobuli), otoczonych cieniutką warstewką tkanki łącznej międzyzrazikowej . Wyosobniony zrazik ma kształt wielobocznego słupka, wzdłuż którego osi przebiega-żyła ośrodkowa (v. centra lis) . [hasła pokrewne: więzadło żylne, kominiarka gang albanii allegro, oseltamiwir ]

Powiązane tematy z artykułem: kominiarka gang albanii allegro oseltamiwir więzadło żylne