Pierwotny uklad krezek

Do częstszych zjawisk należy sklejanie się krezek między sobą, oraz ze ścianą brzuszną. W tym drugim przypadku, wskutek takiego zrostu, narząd, który był narządem wewnątrz otrzewnym staje się wtórnie narządem zewnątrz otrzewnym. Utworami blisko spokrewnionymi z krezkami są-więzadło otrzewne (ligamenta peritonaealia), będące fałdami surowiczymi, rozpostartymi między poszczególnymi narządami. Pierwotny układ krezek jest bardzo prosty i nie nastręcza dla analizy żadnej trudności. Niestety później, w dalszych fazach rozwojowych, wskutek wtórnych przemieszczeń narządów, krezki podlegają również przemieszczeniom, wydłużają się, zrastają się między sobą i ze ścianami tułowia, w wyniku czego powstaje obraz, w którym może się zorientować tylko wprawne oko anatoma. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna trudność: oto stosunki topograficzne otrzewnej nie kształtują się według jednolitego planu u wszystkich ssaków, lecz osiągają maximum zawiłości u tych z pośród nich, u których układ trzewnej osobnika dorosłego wykazuje dużo odchyleń od stanu jaki istniał u płodu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim kopytowce. [przypisy: dolmed rezonans, dyżury aptek grójec, września dyżury aptek ]

Powiązane tematy z artykułem: dolmed rezonans dyżury aptek grójec września dyżury aptek