Watroba nie jest narzadem jednolitym

Przewód ten łączy się niebawem z przewodem „wątrobnym (ductus hepaticus], który poprzez sieć mniejszą udaje się do dwunastnicy, kończąc się wreszcie wraz z przewodem trzustkowym Wirsunga (ductus pancreaticus Wirsungi) w zachyłku dwunastniczym (diverticuluni duodeni), W większości przypadków dno pęcherzyka żółciowego mało wystaje z poza krawędzi dolnej wątroby ( Hominidae, Canidae) albo nie wystaje zupełnie (Suidae), natomiast u Ruminantia wyziera na znacznej przestrzeni. Należy zaznaczyć, że Equidae są zupełnie pozbawione pęcherzyka żółciowego , wskutek czego przewód wątrobny (ductus hepaticus) przechodzi bez wyraźnej granicy w przewód żółciowy (ductus choledochus ). Wątroba nie jest narządem jednolitym, lecz dzieli się na szereg – płatów (Iobi), za pośrednictwem wyżej wspomnianych wgłębień oraz mniej lub więcej głębokich –szczelin międzypłatowych (fissurae interlobares). Znajomość przytoczonych poprzednio szczegółów ułatwi nam w zorientowaniu się w podziale wątroby. [podobne: psychoterapia wrocław, psychoterapeuta, Psycholog Wrocław ]

Tetnica unaczyniajaca jelito cienkie jest wielka

Tętnicą unaczyniającą jelito cienkie jest wielka – t. krezkowa przednia (a. mesenterica ant. ). Motoryka jelitowa. Przed motoryką jelita cienkiego stoją dwa podstawowe zadania. Po pierwsze, chodzi o możliwie dokładne przemieszanie miazgi pokarmowej z sokami trawiennymi oraz zetknięcie strawionego pokarmu ze ścianą chłonną jelita (kosmki l). Drugim zadaniem jest przesuwanie miazgi pokarmowej doodbytowo z odpowiednią szybkością. Obydwa te zadania spełnia – mięśniówka {muscularis}, przy czym jej – warstwa podłużna (longitudinalis) skraca dany odcinek jelita, co wywołuje powiększenie światła jego przekroju, warstwa zaś wewnętrzna – okrężna (circularis) przewęża światło jelita, co w pewnym stopniu prowadzi do jego wydłużenia. W ten sposób w obrębie ściany jelita istnieją dwa układy mięśniowe przeciwnicze, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich antagonizm jest uzgodniony: i musi być uważany za swoistą współpracę. [więcej w: Psycholog, Psycholog Wrocław, psychoterapeuta warszawa ]