Okres swoiscie infekcyjny

Z chwilą wytworzenia aglutynin we krwi zarazki szukają «dogodniejszego miejsca pobytu w ustroju i wtedy ujawniają swe właściwości organotropowe. Od tej chwili uwrażliwione narządy, jak np. blaszki i kępki Peyera w odcinku kątniczym i przykątniczym jelit w durze brzusznym zaczynają wykazywać swoisty odczyn zapalny. Tak samo naczynia włosowate w durze plamistym zaczynają dawać obrazy zmian histologicznych, będących swoistym odczynem na działanie rickettsyj. Tak przedstawia się teoria Besredki, zastosowana do kliniki.
Okres swoiście infekcyjny Od chwili gdy uwrażliwiony narząd wytworzy odpowiedni), odczyn zapalny, obraz kliniczny zmienia swe oblicze. Wtedy wkraczamy w okres choroby, który nazywamy swoiście infekcyjnym, gdyż objawy w nim są związane ze zmianami anatomo-patologicznymi uwrażliwionych tkanek o cechach swoistych dla danej choroby zakaźnej, we krwi zaś krąży dostateczna; ilość ciał odpornościowych, które warunkują jałowość krwi. Po przebyciu okresu infekcyjnego powstaje trwała nabyta odporność. [patrz też: więzadło żylne, asumin forum, wymienniki węglowodanowe kalkulator ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum więzadło żylne wymienniki węglowodanowe kalkulator