Okres bakteriemii

Okres bakteriemii trwa do chwili ukazania się pierwszych właściwych, czyli swoistych objawów choroby, np. wysypki na skórze, jak to widzimy w durze brzusznym i plamistym. Cały więc okres bakteriemii wykazuje objawy kliniczne wspólne wielu chorobom zakaźnym, a więc objawy nie pozwalające na ścisłe wyodrębnienie określonej postaci chorobowej, i nosi nazwę okresu ogólnoinfekcyjnego. Okazanie się np. wysypki w durze brzusznym lub plamistym jest połączone z dwiema zasadniczymi zmianami w ustroju: 1) ze zmieszaniem się zarazków we krwi i 2) z wystąpieniem dodatnich wyników prób serologicznych, które dotychczas były ujemne lub mogły być tylko zaznaczone. Istotnie, doświadczenie kliniczne poucza, że np. w durze brzusznym od ukazania się wysypki, to jest mniej więcej 10 dnia choroby, trudniej wyhodować zarazki ze krwi, lecz w tym samym czasie łatwiej uzyskać dość wysokie mianopróby Widala. Od chwili ukazania się wysypki w durze plamistym uzysku. jemy zazwyczaj dodatnie wyniki próby Weil-Felixa. Klinika poucza też, że oczyszczanie krwi z zarazków trwa przez cały czas choroby, a nawet stopniowo nasila się, co daje się uchwycić poprzez wzrost miana aglutynacyjnego ku końcowi choroby, a nawet nieraz i po jej zakończeniu. [hasła pokrewne: września dyżury aptek, dolmed rezonans, yesdzik allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: dolmed rezonans września dyżury aptek yesdzik allegro