Od zewnatrz stek jest zamkniety cienka – blona stekowa

Otóż i u bezstekowców początkowo istnieje stek, do którego części uchodzi końcowy odcinek jelita pierwotnego, a z części brzusznej od- chodzi – omocznia (allantoie), tworząca w swej części wewnątrzpłodowej – moczownik (urachus) i zaczątek pęcherza moczowego . Od zewnątrz stek jest zamknięty cienką – błoną stekową (membrana cloacalis). Powyższe stosunki anatomiczne ulegają radykalnej zmianie, dzięki powstaniu czołowo ustawionej – przegrody moczowo-odbytnicze (septum. urorectale), która, opuszczając się coraz niżej, osiąga wreszcie błonę stekową i z nią się zrasta. W ten sposób stek zostaje podzielony na dwie części wtórne: część grzbietowa wytwarza – odbytnicę (rectum), część zaś brzuszna-zatokę moczowo-płciową (sinus urogenitalis). W dalszym ciągu rozwoju błona stekowa ulega uwstecznieniu, wolna zaś krawędź przegrody moczowo-odbytniczej przekształca się w – krocze (perineum. ), oddzielające – odbyt (anus) od narządów płciowych zewnętrznych (genitalia externa), Budowa odbytnicy (zwanej również prostnicą) niewiele się różni od budowy okrężnicy. [podobne: więzadło żylne, września dyżury aptek, oseltamiwir ]

Powiązane tematy z artykułem: oseltamiwir więzadło żylne września dyżury aptek