jelito slepe

U Equidae zarówno jelito ślepe (coecum) jak i okrężnica (colon) odgrywają pierwszorzędną rolę jako rodzaj wielkiej kadzi (ogólna pojemność wynosi około 120 litrów) fermentacyjnej, trawiennej i chłonnej, w której zostaje ukończone trawienie węglowodanów, a w szczególności błonnika. Jelito ślepe (coecuni) jest wielkim (pojemność wynosi około 33 litrów) workiem, zajmującym część tylno-górną i część dolną jamy brzusznej . W jelicie ślepym rozróżniamy: część początkową –worek slepy (saccus coecus), część pośrodkową – trzon (corpus coeci) i wreszcie wierzchołek (apex coeci), zwrócony ku przodowi i stykający się nieomal z wyrostkiem mieczykowatym. Mięśniówka podłużna jest skupiona w cztery taśmy (taeniae: sup. , inf. , med. , lat. ), powodujące powstanie czerech rzędów – garbów (hauetra), Worek ślepy wykazuje powierzchnię górną wypukłą, zwaną – krzywizną większą (curratura major) i powierzchnię dolną wklęsłą – krzywiznę mniejszą (curratura minor). [patrz też: nfz bydgoszcz skierowania, asumin forum, oseltamiwir ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum nfz bydgoszcz skierowania oseltamiwir