jelito biodrowe

Z ważniejszych cech budowy zwrócimy uwagę na następujące. 1) Obecność t Hominidae, Primates, Equidae, Suidae), lub brak (Oarnirora, Ruminantia) garbów (Mustra) i taśm okrężniczych (taeniae), co prawdopodobnie nie jest bez wpływu na kształtowanie się kału. 2) Długość okrężnicy, jej pojemność oraz ułożenie; 3) Obecność lub brak jelita ślepego (coecum), Zauważymy tutaj przy okazji, że Procaria, Tamandua i Dasypus posiadają aż dwa jelita ślepe. 4) Wielkość jelita ślepego (ogromne u Equidael) i jego położenie. 5) Stosunek ujścia jelita biodrowego do jelita ślepego i do okrężnicy: a) jelito biodrowe uchodzi do jelita ślepego przez ostium. ileo-coecale; b) jelito biodrowe uchodzi do okrężnicy przez ostiumileo-oolioum; 6) Stosunek okrężnicy do otrzewnej (obecność lub brak, albo też krótkość krezki okrężniczej- mesocolon), U Carnirora okrężnica jest cienka i pozbawiona garbów (haustra), z czego wynika, że mięśniówka podłużna nie skupia się w taśmy (taeniae). Okrężnica rozpoczyna się względnie cienkim i często zwiniętym kilkakrotnie jelitem ślepym (coecum), po czym przechodzi w okrężnicę wstępującą, a dalej w okrężnicę poprzeczną i zstępującą, kończąc się wreszcie odbytnicą (rectum), zmierzającą wprost do odbytu (anus). [przypisy: szpital biała podlaska oddziały, września dyżury aptek, stomatologia chorzów ]

Powiązane tematy z artykułem: stomatologia chorzów szpital biała podlaska oddziały września dyżury aptek