Fald brzuszny

W ten sposób tworzy się rodzaj fartuszka, składającego się z dwóch błoniastych . fałdów dwu blaszkowych: fałdu brzusznego i fałdu grzbietowego. Fałd brzuszny (plica ventralis) odchodzi od krzywizny większej żołądka i kieruje się ku tyłowi, po czym w pewnym punkcie zawraca, przechodząc w – fałd grzbietowy (plica dorsalis), w którego wnętrzu znajduje się zaczątek śledziony i trzustki. W dalszym ciągu fałd ten kieruje się dogłowowo, przytwierdzając się wreszcie do ściany grzbietowej jamy brzusznej. Pomiędzy oby dworna fałdami znajduje się wielka szczelinowata przestrzeń – jama sieciowa (bursa omerualis), łącząca się po prawej stronie z ogólną jamą otrzewną przy pomocy – otworu sieciowego (for. epiploicum. Winslowi). Wąski ten otwór jest u ssaka dorosłego ograniczony od strony brzusznej przez więzadło wątrobo -dwunastnicze (lig. hepatoduodenale), stanowiące jak wiadomo część sieci mniejszej, a od strony grzbietowej przez nerkę albo przez, Ż. czczą tylną. [patrz też: kwasy bha, września dyżury aptek, gojnik cena ]

Powiązane tematy z artykułem: gojnik cena kwasy bha września dyżury aptek