Czynnik neurotropowy pochodzenia mózgowego i otyłość w zespole WAGR ad 7

Te obserwacje sugerują, że BDNF może odgrywać ważną rolę w homeostazie energetycznej u ludzi. Obecne wyniki pochodzą z badania klinicznego opartego na hipotezie, w którym zastosowaliśmy systematyczne podejście z wielkością próby zapewniającą odpowiednią moc do zbadania, czy haploin-wydajność BDNF jest związana z otyłością. Eksperymenty obejmujące inaktywację BDNF u myszy, które mogą dostarczyć bezpośrednich dowodów na funkcjonowanie genu, nie są możliwe u ludzi; w związku z tym podjęliśmy najbardziej bezpośrednie możliwe podejście: badanie naturalnie występującego zespołu delecji. U pacjentów z zespołem WAGR, byliśmy w stanie zbadać samoistną haploinsuficiency (tj. Obecność pojedynczego nienaruszonego allelu), co dało możliwość bezpośredniego obserwowania skutków utraty genu. Analiza granic chromosomalnej delecji u pacjentów z innymi schorzeniami genetycznymi, które są spowodowane genetyczną haploinoufficiency i mają subphenotyp otyłości, może pomóc w identyfikacji genów ważnych dla bilansu energetycznego u ludzi.
U zwierząt BDNF reguluje przede wszystkim pobór energii.1, 8.2-10 Wagi urodzeniowe myszy z heterozygotyczną inaktywacją BDNF są podobne jak u myszy z nietkniętymi BDNF.9,10 Jednak myszy z inaktywacją BDNF mają następnie hiperfagię, 10 i rozwija się nadmierna otyłość. 9 Stwierdziliśmy, że otyłość po okresie niemowlęcym rozwinęła się również u pacjentów z zespołem WAGR, którzy mieli heterozygotyczne delecje BDNF. Dzienniki żywności nie doceniają ich spożycia38, a są szczególnie niedokładne w przypadku dzieci, które z powodu hiperfagii poszukują jedzenia bez wiedzy rodzicielskiej. W związku z tym ocenialiśmy hiperfagię za pomocą kwestionariusza29, który miał zastosowanie do pacjentów z zespołem WAGR, ponieważ został zwalidowany u pacjentów z zespołem Pradera-Williego, innym zaburzeniem, które powoduje hiperfagię, zachowania poszukujące pożywienia i zmienne upośledzenie funkcji poznawczych. Badania, które wykorzystują bezpośrednią obserwację i obiektywne pomiary poboru energii, są wymagane, aby potwierdzić doniesienia rodziców na temat hiperfagii u dzieci z haploinowym niedoborem BDNF.
Możliwym ograniczeniem naszych badań jest fakt, że wszyscy pacjenci z zespołem WAGR i haploinsuficiency BDNF mają duże heterozygotyczne delecje 11p. Tak więc w tej kohorcie nie mogliśmy badać pacjentów, którzy wyizolowali haploinsuficiency BDNF ze względu na wariacje liczby kopii z udziałem tylko genu BDNF. Co najmniej 12 genów kodujących białka, 6 pseudogenów i gen różnych RNA znajduje się w 4-Mb regionie, który oddziela PAX6 od BDNF. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości fenotypowych związanych z heterozygotycznymi mutacjami tych genów u zwierząt lub ludzi. Dwóch pacjentów w badaniu miało granice telomerowej delecji w szczególnie odkrywczych miejscach. Jeden, który znajdował się w intronie między eksonami 3 i 4 BDNF, był związany z otyłością; drugi, który znajdował się 72,5 kb powyżej eksonu BDNF, zaobserwowano u szczupłej osoby. Ludzkie egzony BDNF od do 8 h są w różny sposób łączone z eksonem 9 (który koduje całe dojrzałe białko BDNF) z wytworzeniem izoform swoistych tkankowo BDNF RNA (mRNA). 39 Ponieważ, zgodnie z naszą wiedzą, ekspresja izoformy BDNF nie została scharakteryzowana w ludzki podwzgórze, przebadaliśmy połączone próbki uzyskane od zdrowych osób dorosłych i zidentyfikowaliśmy wysoką ekspresję izoform zawierających egzony i 2
[więcej w: oseltamiwir, kwasy bha, dermatologia estetyczna wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: dermatologia estetyczna wrocław kwasy bha oseltamiwir