Budowa okreznicy

Budowa okrężnicy, a zwłaszcza odbytnicy, wpływa wybitnie na kształtowanie się kału (faeces), który przybiera bardzo różną postać u poszczególnych ssaków. Dzięki dochowaniu się w niektórych przypadkach mas kałowych ssaków kopalnych jesteśmy w stanie odtworzyć budowę ich przewodu pokarmowego oraz zdać sobie sprawę o jakości spożywa nego pokarmu. Budowa okrężnicy u innych ssaków wykazuje dość znaczne różnice w porównaniu ze stanem rzeczy u Człowiekowatych. Z tego powodu musimy jej poświęcić nieco więcej miejsca, zwłaszcza, iż napotkamy warianty tak szczególne i tak zawiłe, że zdają się one wskazywać na b. swoiste związki czynnościowe. Na ogół da się powiedzieć, że u roślinożerców okrężnica jest silniej rozwinięta aniżeli u Carnirora, zwłaszcza w przypadkach, gdy pewne roślinożerce mają żołądek mały, co występuje u Equidae. Pewna współzależność między okrężnicą i żołądkiem niewątpliwie istnieje, związek ten jednak trudno ująć w formę prostą, z czego wynika, że zagadnienie to nie jest jeszcze ostatecznie rozwiązane. [hasła pokrewne: okrężnica wstępująca, ptg rekomendacje, wymienniki węglowodanowe kalkulator ]

Powiązane tematy z artykułem: okrężnica wstępująca ptg rekomendacje wymienniki węglowodanowe kalkulator