Nie każdy może zostać dobrym psychologiem

 

Większość zawodów wykonywanych przez Polaków, posiada ściśle określoną przez prawo drogę do uzyskania uprawnień. Psycholog warszawa to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na dowolnym uniwersytecie zlokalizowanym na terenie naszego kraju. W trakcie ich trwania, odbył wiele praktyk, dzięki którym poza zdobytym doświadczeniem mógł zobaczyć jak wiedza wpajana przez profesorów sprawdza się w praktyce. Dzięki zapoznaniu się z zagadnieniami motywacji i emocji, psycholog jest w stanie wytłumaczyć i zrozumieć zachowanie człowieka. Jest to niezbędne w codziennej pracy z klientem, bowiem pozwala na odpowiednie dobranie technik terapeutycznych. Wiedza z zakresu funkcjonowania poznawczego, pozwala na sprawne dokonywanie diagnoz. Zauważenie wszelkich odchyleń od normy wskazuje na obszary funkcjonowania, którym warto byłoby się wnikliwej przyjrzeć w poszukiwaniu ewentualnych nieprawidłowości. Do tych dwóch elementów należy również dodać podstawową wiedzę z zakresu teorii osobowości.

U podstaw wielu zaburzeń znajduje się stres

Większość Polaków, na sam wydźwięk słowa psycholog, odczuwa nieprzyjemne emocje. Uważamy, że osoba korzystająca z jego porad, jest niezrównoważona i niebezpieczna dla nas samych; dokonujemy oceny stereotypowej. Psycholog warszawa specjalizuje się w pracy zarówno z dziećmi czy młodzieżą, jak  dorosłymi. Posiada on prywatny gabinet, w którym znajduje się kilka pokoi, które dopasowane są do wieku zgłaszających się pacjentów. Najczęstszymi zaburzeniami, z jakimi zgłaszają się pacjenci to depresja, stany nerwicowe i lękowe. Źródło ich powstawania znajduje się w zbyt szybkim tempie życia, nieregularnym odżywianiu oraz dużych pokładów stresu ze strony pracodawcy. O ile jeszcze dana osoba posiada takie cechy osobowości, które pozwalają jej traktować stres jako bodziec motywacyjny do jeszcze lepszego działania, to problem pojawia się w przypadku osób całkowicie nie radzących sobie ze stałym napięciem. W pierwszej kolejności, psycholog skupia się na wytworzeniu odpowiednich stylów radzenia sobie ze stresem.